Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Зундуй Д
  Монголын эрдэм дэлгэ...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
  Шагдарсүрэн О
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 98 бичлэг олдлоо.
|
Байгаль хамгаалал экологийн эрх зүй

Зохиогч: Оюунчимэг Т.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо 2005
Шифр: 67.407 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

О.Намнандорж Б. 3

Зохиогч: Намнандорж О.


Гаралтын мэдээ УБ Бемби сан 2005
Шифр: 26.89(1)г Н 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Бизнесийн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).О.Намнандорж Б. 4

Зохиогч: Намнандорж О.


Гаралтын мэдээ УБ Бемби сан 2005
Шифр: 26.89(1)г Н 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Бизнесийн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны байгаль хамгаалал

Зохиогч: Самъяа Р., Мюленберг М.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2006
Шифр: 20.1(1) С 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Хялбаршуулсан экологи

Зохиогч: Мөнхбаяр Х., Мөнхбаатар М.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2006
Шифр: 20.1 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орноор жуулчлах тавин зам Монголын аялал жуулчлалын газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Гаралтын мэдээ УБ СААЗИ 1995
Шифр: 26.8г(1) Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

БНМАУ-ын дархан газар ан амьтан

Зохиогч: Намнандорж О.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1964
Шифр: 28.088(1) Н 267.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологийн эрх зүй Сурах бичиг

Зохиогч: Сэнгэдорж Т.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Эрдэм 1997
Шифр: 67.407 С 941.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Хууль зүйн Сургууль (34),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Их Нууруудын хотгорын элсэн хуримтлалын ландшафт, байгаль хамгааллын асуудал

Зохиогч: Даш Д.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 26.82 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүн байгаль Сурагчдад хичээл, хичээлээс гадуур уншихад зориулав

Зохиогч: Дүнчээ С.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1981
Шифр: 20.1 Д 76.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экологи ургамал хамгаалал №01


Гаралтын мэдээ УБ ХААИС-ийн өнгөт хэвлэл 2007
Шифр: 20.1+28.588 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Увс аймгийн байгаль орчин


Гаралтын мэдээ УБ Жинст харгана 2004
Шифр: 26.89(1-М15) У 14.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны геоэкологийн зарим асуудал

Зохиогч: Н.Жадамбаа, Д.Аваандорж, Д.Даш, Я.Баасандорж.


Гаралтын мэдээ УБ Содпресс 2006
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экологи

Зохиогч: Комонэн А.


Гаралтын мэдээ УБ Хаан принтинг 2001
Шифр: 20.1 К 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дэлхийн дулаарал, цөлийн дуудлага

Зохиогч: Мижиддорж Р.


Гаралтын мэдээ УБ ВСI 2008
Шифр: 20.1(0)+20.18 М 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Экологийн аялал жуулчлал

Зохиогч: Оюунчимэг Т., Мөнхсайхан Ц.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо 2009
Шифр: 26.8г+20.1 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчны эрх зүй

Зохиогч: Мөнхсайхан Ц., Оюунчимэг Т.


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 67.407 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (2).

Экологийн эрх зүй

Зохиогч: Сэнгэдорж Т.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2009
Шифр: 67.407 С 94.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35),
Бизнесийн Сургууль (5),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (3),
Хууль зүйн Сургууль (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (5).

Газрын тосны салбарын экологи

Зохиогч: Ц.Багмид, Ц.Алтанцэцэг, Ж.Цэвээнжав, П.Наранчимэг.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Женерал принтинг 2009
Шифр: 35.514+20.18 Г 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хангай Нийгэм эдийн засаг, байгаль орчин, биологийн олон янз байдал, түүхэн дурсгал, газар ашиглалт, байгаль хамгаалал


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийг үсэг 2009
Шифр: 20.18 Х 22.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).