Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"антикоммунизм"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Богина Е.Л.
  Скворцов Л.В.
  Смолянский В. Г.
  Щербань Н.В.
  Элбакиан.А.И.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  НУУТ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 21 бичлэг олдлоо.
|
Горизонты XX века

Зохиогч: Косолапов В.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Молодая гвардия 1973
Шифр: 15.5/К-71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).