Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"аналитик геометр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баянжаргал Д
  Доёд У
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц., Намжил...
  Тунгалаг Л
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 27 бичлэг олдлоо.
|
Математик-2

Зохиогч: Тунгалаг Л.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС- Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Линограф 2016
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Гаралтын мэдээ УБ Линограф 2018
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон принт 2015
Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1963
Шифр: 22.151.5я7 Д 454.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС.Математик компьютерийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.16я7 Л 876.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Дээд математикийн язгуур үндэс I Их дээд сургууль, коллежийн оюутан, залуу багш нарт зориулсан иж бүрэн сурах бичиг

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С.Тогмид, С.Намжилдорж.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.11я73 Л 876.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж. Баасандорж, Т. Бавуудорж, Д. Батхуяг, А.В. Лощенко, Ө. Цэрэн, Р. Энхбат, Г. Яргай.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Техникийн их сургууль

Дахин хэвлэлт: Эхний хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.1я73 И 622.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).