Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"аналитик геометр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Доёд У
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц., Намжил...
  Тунгалаг Л
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 23 бичлэг олдлоо.
|
Математик-2

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2016
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2018
Шифр: 22.1я73.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс хэвлэл 2015
Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).