Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 97 бичлэг олдлоо.
|
Макс-Плас алгебр ба түүний хэрэглээ: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05410101

Зохиогч: Нямхүү Э.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-
Шифр: 22.14 Н-98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Коммутатив алгебрын зарим ухагдахууныг биноидын хэлэнд буулгах: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05110101

Зохиогч: Базар Т.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-
Шифр: 22.14 Б-16.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ряды фурье в современном изложении 1

Зохиогч: Эдвардс Р.


Хэвлэлийн газар: Москва Мир 1985
Шифр: 22.162 Э-18.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман алгебр Коосэнгийн цуврал сурах бичиг


Хэвлэлийн газар: Токуо Морикита 2018
Шифр: 22.143я73 Ш 902.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Диксоны олон гишүүнт ба цикл галуагийн өргөтгөл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл E05410101

Зохиогч: Ганбат Батмөнхийн. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2021
Шифр: 22.14 Г 193.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман алгебр ба хэрэглээ Суурь сурах бичиг

Зохиогч: Николсон В.К.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 2018
Шифр: 22.143я73 Н 594.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Диксоны олон гишүүнт ба цикл галуагийн өргөтгөл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл E05410101

Зохиогч: Ганбат Батмөнхийн. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2021
Шифр: 22.14 Г 193.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Макс-Плас алгебр ба түүний хэрэглээ: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05410101

Зохиогч: Нямхүү Э.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-
Шифр: 22.14 Н-98.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Коммутатив алгебрын зарим ухагдахууныг биноидын хэлэнд буулгах: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05110101

Зохиогч: Базар Т.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-
Шифр: 22.14 Б-16.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).МУИС-ийн лекцийн алтан сан Цувр. 9: Алгебр ба тооны онолын үндсэн асуудлууд, шийдэгдсэн байдал


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 74.58+22.132 М 692.
Номын сан:
Интернэт уншлагын танхим (1).Масловын индексийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: D460103

Зохиогч: Жигжиддорж Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 22.14 Ж-65.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Криптографын үндэс

Зохиогч: Гармаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2022
Шифр: 22.1+32.973-018 Г 269.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

8-р ангид квадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг судлах нэг хувилбар Магистрын ажил

Зохиогч: Ариунтуяа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 74.202+22.141 А-75.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Шугаман дифференциал операторын хувийн функц, хувийн утгын асимптот томъёо Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Мижиддорж Р. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 22.1 М 521.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).График спектр онолыг комбинаторикт хэрэглэх боломж Магистрын ажил

Зохиогч: Батнасан Д. -- МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 22.143 Б 338.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Темперли-Либийн алгебр дээрх С 2n ба D2n бүлгийн үйлчлэл, үйлчлэлээр инвариант хэсэг Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Батбилэг М. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 22.14 Б 332.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Шугаман биш системийг бодох Ньютоны арга ба түүний хувилбарууд Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Анхбаяр Г. -- МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 22.143 А 662.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).