Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Л.Өвгөн, Р.Ринчинба...
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 121 бичлэг олдлоо.
|
Төгсгөлөг хэмжээст огторгуй дахь шугаман оператор Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Даянцолмон Дагвын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.143 Д 399.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Шугаман программчлалын дадлагын хичээлийн агуулгыг тодорхойлох Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Хишигжаргал Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.143 Х 377.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Артины алгебрийн дүрслэл Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Ууганбаяр З.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 22.14 У 588.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Проектив модуль Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Гансүх Т.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 22.144 Г 233.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Хөөлгөлт Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Баяржаргал Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.143 Б 382.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Титс-Кантор-Кёхерийн Ли алгебр Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Хашбаяр Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.14 Х 292.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Рамсейн теоремын мөрдлөгөөнүүд Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Батболд Ж.


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.14 Б 332.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Галуагийн онолын үндэс Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Алтангэрэл Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 22.14 А 486.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Өргөтгөсөн урвуу матриц, шугаман тэгшитгэлийн системийг алдаагүй бодох Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Итгэл Р.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 22.14 И 923.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Олонлогийн системийн Рамсейн чанарууд Математикийн ухааны магистрын зэрэг горилох бүтээл

Зохиогч: Батбаясгалан Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 22.132 Б 332.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Тоогүй математик

Зохиогч: Бэкмэн Майло.

Дахин хэвлэлт: Анхны хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ НЭПКО 2023Other title: Math without numbers.
Шифр: 22.1 Б 929.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хос шугаман регрессийн коэффициентийг Монте-Карлогийн аргаар үнэлэх Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Наранхүү А.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.1 Н 294.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Дээд алгебрын бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Ц.Дашдорж, А.Мекей, Л.Чойжоованчиг, П.Энхболд.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1987
Шифр: 22.14я7 Д 966.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Алгебр ба топологийн лекцүүд

Зохиогч: Мекей А.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.152я73 М 400.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Дээд алгебрын курс

Зохиогч: Санжмятав Ү., Мекей А.


Гаралтын мэдээ УБ УТДТДМБ 1980
Шифр: 22.14я73 С 312.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Дээд математикийн язгуур үндэс I Их дээд сургууль, коллежийн оюутан, залуу багш нарт зориулсан иж бүрэн сурах бичиг

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С.Тогмид, С.Намжилдорж.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.11я73 Л 876.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Тооцон бодох математик Дэвт. 1

Зохиогч: Жанлав Т; Л.Өвгөн, Р.Ринчинбазар.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол Улсын Үндэсний Их Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ БСБ Сервис 1995
Шифр: 22.19я73 Ж 276.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Тооцон бодох математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Жанлав Т., Ринчинбазар Р.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 1998
Шифр: 22.19я7 Ж 276.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Шугаман алгебр ба геометр

Зохиогч: Мекей А.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын их сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Бит пресс 2011
Шифр: 22.143я73 М 400.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж. Баасандорж, Т. Бавуудорж, Д. Батхуяг, А.В. Лощенко, Ө. Цэрэн, Р. Энхбат, Г. Яргай.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Техникийн их сургууль

Дахин хэвлэлт: Эхний хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.1я73 И 622.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).