Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Азбука христианства словарь-справочник


Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1997
Шифр: 86.37я2/А-11.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Христианство том 1 Энциклопедический словарь:А-К


Хэвлэлийн газар: Москва Большая Российская энциклопедия 1993
Шифр: 86.37я2 Х-93.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Христианство том 2 Энциклопедический словарь:Л-С


Хэвлэлийн газар: Москва Большая Российская энциклопедия 1995
Шифр: 86.37я2 Х-93.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Христианство том 3 Энциклопедический словарь:Т-Я


Хэвлэлийн газар: Москва Большая Российская энциклопедия 1995
Шифр: 86.37я2 Х-93.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).