Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Галпүрэв Н.
  ГГФ-Газарзүй аялал ж...
  Ууганцэцэг Х.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Хөвсгөл орчмын байгалийн нөхцөл, нөөц баялаг


Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 1995
Шифр: 20.1(1) Х 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хотын нутаг дэвсгэрийн экологийн ерөнхий үнэлгээ.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ууганцэцэг Х. -- ГГФ-Газарзүй аялал жуулчлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 20.18 У-58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дархан сумын байгаль, орчныг хамгаалах асуудал.- Магистрын ажил

Зохиогч: Галпүрэв Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 20.1 Г-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).