Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Р
  МУИС, ХШУИС
  Сономдагва Ч
  Шагдар Ш
  Шагдарсүрэн О
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 19 бичлэг олдлоо.
|
Экологийн нэр томъёоны Англи-Монгол толь бичиг

Зохиогч: Болдгив Б., Батсайхан Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003
Шифр: 28.080я2 Б 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Экологийн дадлага: Сургалтын гарын авлага

Зохиогч: Эрдэнэжав Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Экимто 2002
Шифр: 20.1 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Байгаль хамгааллын биологи

Зохиогч: Примак Б.Ричард, Д.Батболд, Р.Самъяа, Н.Батсайхан.


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 28.088 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2003
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Экологи Ерөнхий ба хавсарга

Зохиогч: -- МУИС. Экологийн боловсролын төв


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 28.080 Э 380.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (15),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Экологийн үндсүүд Сурах бичиг

Зохиогч: Шагдарсүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 28.080я73 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монголчуудын байгаль хамгаалах ёс заншил, уламжлалаас


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст Харгиа 2001
Шифр: 20(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологийн танин мэдэхүйн үндэс

Зохиогч: Шагдарсүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ Хурх 1999
Шифр: 28.08 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Монгол орны байгаль хамгаалал

Зохиогч: Самъяа Р., Мюленберг М.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2006
Шифр: 20.1(1) С 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Хялбаршуулсан экологи

Зохиогч: Мөнхбаяр Х., Мөнхбаатар М.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 20.1 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орноор жуулчлах тавин зам Монголын аялал жуулчлалын газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ СААЗИ 1995
Шифр: 26.8г(1) Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Экологи ургамал хамгаалал №01


Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС-ийн өнгөт хэвлэл 2007
Шифр: 20.1+28.588 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Дэлхийн дулаарал, цөлийн дуудлага

Зохиогч: Мижиддорж Р.


Хэвлэлийн газар: УБ ВСI 2008
Шифр: 20.1(0)+20.18 М 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Газрын тосны салбарын экологи

Зохиогч: Ц.Багмид, Ц.Алтанцэцэг, Ж.Цэвээнжав, П.Наранчимэг.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Женерал принтинг 2009
Шифр: 35.514+20.18 Г 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: УБ Стартлайн 2011
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Байгаль хамгаалал байгаль орчны эрх зүйн асуудал Байгаль хамгаалагчдад зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Адъяа Я., Тэрбиш Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 20.18+67.407 А 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Тэрэлж голын сав газар, геосистем


Хэвлэлийн газар: УБ Бэмби-Сан 2015
Шифр: 26.82 Т 939.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ойн мэргэжлийн ажилтан Гарын авлага

Зохиогч: Б.Баярцэцэг, Д.Чулуунцэцэг, Б.Ганзориг, С.Гэрэлбаатар.


Хэвлэлийн газар: УБ Би Си Ай 2018
Шифр: 43я7 О-239.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Монгол орны хотуудын хүрээлэн буй орчин: Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт Нэг сэдэвт бүтээл

Зохиогч: Сономдагва Ч. -- МУИС, ХШУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 2019
Шифр: 20.18(1) С 582.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).