Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"байгаль хамгаалал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Батсүх Н
  Болдгив Б., Батсайха...
  Г.П. Зарубин
  Лхамсүрэн Ж
  МУИС. Экологийн боло...
  Намнандорж О
  Никитин Д.П
  Оюунтунгалаг П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Сүрэн А
  Ундрам Г
  Цэнд-Аюуш Я
  Шагдар Ш
  Шагдарсүрэн О
  ШУА. Биологийн ухаан...
  Эрдэнэжав Г
  Ю.В. Новиков
  Юүичи Т
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 335 бичлэг олдлоо.
|
Шинжлэх ухаан техникийн дэвшил, байгаль ба хүн

Зохиогч: Никитин Д.П; Ю.В. Новиков; Г.П. Зарубин.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 20.1 Н 62.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын агнуурын амьтад ба ан хамгаалал= Промысловые животные МНР и их охрана

Зохиогч: -- ШУА. Биологийн ухааны хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА-ийн хэвлэх 1972
Шифр: 28.088(1) Б 82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөвсгөл орчмын байгалийн нөхцөл, нөөц баялаг


Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 1995
Шифр: 20.1(1) Х 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологийн нэр томъёоны Англи-Монгол толь бичиг

Зохиогч: Болдгив Б., Батсайхан Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003
Шифр: 28.080я2 Б 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Цагаан ном: Монгол орны байгаль орчин


Хэвлэлийн газар: УБ Цомог принт 2002
Шифр: 20.1 Ц 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологийн дадлага: Сургалтын гарын авлага

Зохиогч: Эрдэнэжав Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Экимто 2002
Шифр: 20.1 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Экологийн эрх зүй: Схемчилсэн тайлбар

Зохиогч: Оюунтунгалаг П.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 2003
Шифр: 67.407 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль хамгааллын биологи

Зохиогч: Примак Б.Ричард, Д.Батболд, Р.Самъяа, Н.Батсайхан.


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 28.088 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Унасан газар угаасан ус минь

Зохиогч: Ундрам Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Глобус 2002
Шифр: 20.1я6 У 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2003
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Ус цаг уур, экологийн асуудлууд (Эрдэм шинжилгээний бага хурал)


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монголчуудын байгаль хамгаалах арга ухаан Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2003
Шифр: 20.1(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бага ангийн залуу байгальчид ба цэцэг чимэглэлийн дугуйлангийн зөвлөмж

Зохиогч: Сүрэн А.


Хэвлэлийн газар: УБ 1981
Шифр: 28.56 С 84.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Байгаль орчны үндсэн ухагдахуунууд: Тайлбар толь

Зохиогч: Юүичи Т.


Хэвлэлийн газар: УБ BCI 2003
Шифр: 20.1 Ю 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологи Ерөнхий ба хавсарга

Зохиогч: -- МУИС. Экологийн боловсролын төв


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 28.080 Э 380.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (15),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Манай эрдэмтэд Боть-10 Байгалийн ус, геологи орчны судалгаа

Зохиогч: Батсүх Н.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн сурах бичиг,хэвлэлийн төв 2004
Шифр: 72+26.35 М 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Манай эрдэмтэд Боть-1 Геологи-минералогийн шинжлэх ухааны доктор,профессор

Зохиогч: Лхамсүрэн Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн сурах бичиг,хэвлэлийн төв 2002
Шифр: 72+26.31 М 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Намнандорж О Б.1

Зохиогч: Намнандорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2003
Шифр: 26.89(1)г Н 26.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Экологийн үндсүүд Сурах бичиг

Зохиогч: Шагдарсүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 28.080я73 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Байгаль ба хүн төрөлхтөн

Зохиогч: Банзрагч Д; Цэнд-Аюуш Я.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974
Шифр: 20.1 Б 25.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).