Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Boyd.W.H
  Levine.M.H
  Louis Fisher
  Schiller.R.B
  Wilson.T.H
Номын сангийн байршил
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 25 бичлэг олдлоо.
|
power and Choice

Зохиогч: Shively.P.W.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1995
Шифр: 66.4/P-56.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).The Global Agenda

Зохиогч: Kegley.W.C.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1998
Шифр: 66.4/K-27.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Beyond feelings: A guide to critical thinking

Зохиогч: Ruggiero V. R.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2004
Шифр: 88.4/R-88.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Anthropology: The Exploration of Human Diversity CD-тэй

Зохиогч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 11ss
Хэвлэлийн газар: Англи McGraw-Hill Book company 2006
Шифр: 28.71/К-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (1),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Writer's Choice: Grammar and Composition Grade- 12


Хэвлэлийн газар: Англи McGraw-Hill Book company 2001
Шифр: 81.2-2/W-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).