Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Addison Wesley
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bittinger M.L.
  Greenwell R.N.
  Grimaldi R.P.
  Thomas G.B.
  Winston P.H.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 230 бичлэг олдлоо.
|
Program assessment

Зохиогч: Cline T.R.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 65.290-2/C-61.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Managing multimedia

Зохиогч: England E; Finney A.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 32.973/E-55.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Global marketing management

Зохиогч: Quelch J.A; Bartlett C.A.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 65.290-2/Q-40.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Globalizing people through international assignments


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 65.290-2/G-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Consumer behavior and managerial decision making

Зохиогч: Kardes F.R.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 65.290-2/K-21.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Software project management

Зохиогч: Royce W.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 65.290-2/R-87.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Process consultation revised

Зохиогч: Schein E.H.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 65.290-2/S-31.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Strategy and the business landscape


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 65.290-2/S-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Quantitative methods for business

Зохиогч: Waters D.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1997
Шифр: 65.290-2/W-31.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Гадаад фонд (1).Event management in leisure and tourism

Зохиогч: Watt D.C.


Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1998
Шифр: 65.43/W-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).50 cases in international finance

Зохиогч: Dufey G; Giddy I.H.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1987
Шифр: 65.9(4/8)/D-86.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Tcl and the Tk toolkit

Зохиогч: Ousterhout J.K.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1994
Шифр: 32.973/O-92.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Cases in strategic management

Зохиогч: Wheelen T.L; Hunger.J.D.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1990
Шифр: 65.9(7)-2/W-62.
Номын сан:
Гадаад фонд (9).The people, the press politics: The times mirror study of the American electorate

Зохиогч: Ornstein N.J; Kohit A; McCarthy L.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1988
Шифр: 66/O-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Essentials of economics

Зохиогч: Gregory P.R.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1999
Шифр: 65/G-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Keys to successful writing: Unlocking the writer within

Зохиогч: Anderson M.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1999
Шифр: 81.2Eng/A-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Writing for the technical professions

Зохиогч: Woolever K. R.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1999
Шифр: 81.2Eng/W-83.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The Java class libraries,Java applet, java awt, java beans

Зохиогч: Chan P; Lee R.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1998
Шифр: 32.973/C-45.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Literature and gender: Thinking critically through fiction, poetry and drama

Зохиогч: Wiegman R; Glasberg E.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1999
Шифр: 84/W-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The Java class libraries, java io,java lang, java math, java net, java text, java util

Зохиогч: Chan P; Lee R; Kramer D.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1998
Шифр: 32.973/C-45.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).