Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Addison Wesley
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bittinger M.L.
  Greenwell R.N.
  Grimaldi R.P.
  Thomas G.B.
  Winston P.H.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 230 бичлэг олдлоо.
|
Ардын Сайд нарын зөвлөлийн сайдын 1-р орлогч бөгөөд БЦЖ Дэмидээс бүгд найрамдах засгийн 14 жилийн ойд бага дарга нарын баярын хурал дээр илтгэсэн илтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Addison-wesley Publishing company 1924
Шифр: 68.49(1) А 72.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ардын аж ахуйнуудаас улсад заавал бэлтгэн нийлүүлэх ноосны хууль ба энэ хуулийг биелүүлэх тухай тогтоол


Хэвлэлийн газар: УБ Addison-wesley Publishing company 1941
Шифр: 67.99(1)3 А 72.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).БНМАУ-ын 8-р их хурал дээр тус улсын үндсэн хуулийн төлөвлөгөөний тухай илтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Addison-wesley Publishing company 1930
Шифр: 66.61(1)-2 Б 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол хэлт үндэстний хэлний толь


Хэвлэлийн газар: Хятад Addison-wesley Publishing company 1990
Шифр: 81.2Хят.я2 М 69.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

The economics of money, banking, and financial markets

Зохиогч: Mishkin F.S.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Хэвлэлийн газар: New york. Addison wesley, 2001
Шифр: 65 M-75.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Algebraic Topology A first Course

Зохиогч: Greenberg, Marvin J; Harper, John R.

Боть/Цуврал: Mathematics lecture note series
Хэвлэлийн газар: Reading, Mass Addison -Wesley 1981
Шифр: 22.14 G 78.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Topics in Advanced Quantum Mechanics

Зохиогч: Holstein Barry R.


Хэвлэлийн газар: Redwood City Addison -Wesley Publishing Company 1992
Шифр: 22.2 H 75.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Modern kaluza-klein theories

Зохиогч: Appelquist, Thomas; Chodos Alan, Freund Peter G.O.


Хэвлэлийн газар: Menlo Park, Calif Addison-Wesley Pub 1987
Шифр: 22.19 A 67.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The LATEX Companion

Зохиогч: Goossens Michel; Mittelbach Frank., Samarin Alexander.


Хэвлэлийн газар: Addison-Wesley Publishing Company 1994
Шифр: 32.973 G 57.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Computer science an overview

Зохиогч: J Glenn Brooksher; J Glenn Brooksher.

Дахин хэвлэлт: 10th editionss
Хэвлэлийн газар: Boston San Francisco New York PEARSON Addison Wesley 2009
Шифр: 32.97 C-73.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Real-time programming A guide to 32-bit Embedded Development

Зохиогч: Grehan R., at al.


Хэвлэлийн газар: New York Addison Wesley Longman 1998
Шифр: 32.973.26-018.2 G-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).An Introduction to object-oriented programming

Зохиогч: Budd T.

Дахин хэвлэлт: 2nd ed.ss
Хэвлэлийн газар: USA Addison wesley 1997
Шифр: 32.973.26-018.2 B-92.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Interactive computer graphics A Top-Down Approach with OpenGL

Зохиогч: Angel E.

Дахин хэвлэлт: 3-th editionss
Хэвлэлийн газар: Hong Kong Pearson Addison Wesley 2003
Шифр: 32.973.26-018.2 A-57.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The art of computer programming

Зохиогч: Knuth D.E.

Боть/Цуврал: Sorting and Searching Volume 3Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Reading, Massachusetts Addison Wesley Longman 1998
Шифр: 32.973.26-018.2 K-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Algorithms in C

Зохиогч: Sedgewick R.


Хэвлэлийн газар: NY Addison wesley 1990
Шифр: 32.973.26-018.2 S-3.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Data structures and Algorithm analysis in C

Зохиогч: Weiss M.A.

Дахин хэвлэлт: 2nd ed.ss
Хэвлэлийн газар: California Addison wesley 1997
Шифр: 32.973.26-018.2 W-47.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discover delphi programming principles explained

Зохиогч: Williams S; Walmsley S.

Дахин хэвлэлт: 2nd Editionss
Хэвлэлийн газар: NY Addison-Wesley 1999
Шифр: 32.973.26-018.2 W-69.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).C++ solutions Companion to the C++ programming language

Зохиогч: Vandevoorde D.

Дахин хэвлэлт: 3rdss
Хэвлэлийн газар: NY Addison wesley 1998
Шифр: 32.973.26-018 V-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Time-Shared computer languages an introduction to conversational computing

Зохиогч: Schur L.D.


Хэвлэлийн газар: London Addison-Wesley Publishing Company 1973
Шифр: 32.973.26-018.1 S-38.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Advanced CORBA Programming with C++

Зохиогч: Henning M; Vinoski S.


Хэвлэлийн газар: California Addison Wesley 1999
Шифр: 32.973.26-018.2 H-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).