Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Бит пресс
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Дагвадорж Д
  МУИС. Буддын Соёл су...
  Пүрэвсүрэн Г
  Энхтөр Н
  Өлзийсайхан Д
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 220 бичлэг олдлоо.
|
Хүн амын насжилт ба хөгжлийн асуудлууд: Үндэсний форум


Хэвлэлийн газар: Монгол БИТ ПРЕСС ХХК 2008
Шифр: 60.7 Х-82.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).Монгол улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний чиг хандлага, үр дагавар: Судалгааны тайлан


Хэвлэлийн газар: Монгол БИТ ПРЕСС ХХК 2009
Шифр: 60.7 М-69.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).ХХ зууны Монголын утга зохиолын шүүмжлэл

Зохиогч: Магсар Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2009
Шифр: 83.3(1) М 116.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Илтгэх урлаг ба шилдэг илтгэлүүд

Дахин хэвлэлт: 6 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2009
Шифр: 83.7 И 46.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Уран зохиолын онолын удиртгал хичээлээр оюутанд тусламж

Зохиогч: Галбаатар Д; Р.Бигэрмаа, С.Дашдэжид.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2009
Шифр: 83 Г 19.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (9),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Сэтгэл

Зохиогч: Соосэки Н.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС ХХК 2009
Шифр: 84(5Япон)-44 С 58.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Жаргаах энэ орчлон жаахан алганд минь багтнам

Зохиогч: Мэргэн Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС ХХК 2009
Шифр: 84/5Хят/-5 М 97.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Түнэр харанхуйг зүхэж суухаар нэг ч гэсэн лаа асаа

Зохиогч: Ням-Осор Т.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС ХХК 2008
Шифр: 94.8г Н 98.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монголын уул уурхайн аж үйлдвэр 85 жил

Зохиогч: Нэргүй Б; Цогбаатар Д.


Хэвлэлийн газар: Монгол БИТ ПРЕСС ХХК 2007
Шифр: 33 Н-93.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).Нийгмийн тухай мэдлэг

Зохиогч: Дарьхүү Р., Энхжаргал Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2008
Шифр: 60я2 Д 38.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Харьцуулж уншаарай Монгол-Орос-Англи

Зохиогч: Зээнямбуу Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС ХХК 2009
Шифр: 81+83 З-97.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Радио сэтгүүл зүйн үндэс

Зохиогч: Дагиймаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2009
Шифр: 76.031я2 Д 16.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Молекулын бүтэц ба спектроскопи Сурах бичиг

Зохиогч: Монхообор Д., Батчимэг Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2009
Шифр: 24.2я73 М 70.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (9).

Монгол бэлгэдэл зүй Тэргүүн дэвт: Тооны бэлгэдэл зүй

Зохиогч: Дулам С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2007
Шифр: 87.774 Д 64.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Монгол бэлгэдэл зүй Дэд дэвтэр: Өнгийн бэлгэдэл зүй зүг чигийн бэлгэдэл зүй

Зохиогч: Дулам С.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2007
Шифр: 87.774 Д 64.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (7),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монгол бэлгэдэл зүй Гутгаар дэвт: Дүрсийн бэлгэдэл зүй дохио зангааны бэлгэдэл зүй

Зохиогч: Дулам С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2007
Шифр: 87.774 Д 64.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол бэлгэдэл зүй Дөтгөөр дэвт Зүүд, зөн совингийн бэлгэдэл зүй, цагийн бэлгэдэл зүй

Зохиогч: Дулам С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2007
Шифр: 87.774 Д 64.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монгол домог зүйн дүр Б.I

Зохиогч: Дулам С.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2009
Шифр: 82.3(1) Д 64.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (9),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).A Mongolian Mythological Text

Зохиогч: Dulam S., Vacek J.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2008
Шифр: 82.3М D 64.
Номын сан:
Гадаад фонд (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Атомын физик Сурах бичиг

Зохиогч: Балашов В.В; О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2008
Шифр: 22.383я73 Б 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (21),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (9).