Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Schiller.R.B
Номын сангийн байршил
    Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Student Problem Set for use with The Economy Today, The Macro Economy Today, The Micro Economy Today

Зохиогч: Schiller.R.B.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65.012 S-32.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4).The Economy Today

Зохиогч: Schiller.R.B.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65 S-32.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).The Micro Economy Today

Зохиогч: Schiller.R.B.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65 S-32.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).