Нүүр   > Хайлтын утга:   au:"Урианхай Д"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  "Улаан ямаат Д.Уриан...
  "Улаан ямаат Урианха...
  Урианхай Д
  Урианхай Д
  Урианхай Д.
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 27 бичлэг олдлоо.
|
Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.4: Жүжиг-2: Жүжгүүд-I, Тайз дэлгэцийн контемпорари бүтээлүүд

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.3: Жүжиг-1: Жүжгүүд-I, Тайз дэлгэцийн контемпорари бүтээлүүд

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.2: Яруу найраг-2: Нялх хөлийн салхи, Үгүйлэхийн халуун-I, Огтлолцохуй-I, Холдох төв, Үгүйлэхийн халуун-II, "У" гараг буюу Огтлолцохуй-II

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.7: Өгүүллэг: Тэнгэр тэмдэгрэх, Тэрэлжийн өдрүүд...намар оройн хараацай, Тугалын зүүд

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.8: Эсээ-Бодрол: Өвгөн үг, Хүн танаа, Өвлийн шувуу, Дуугүй ном, Цээжин аглагийн шүүдэр буюу голын эргээс эргүүлэг рүү нь, Хүн танаа шүүмж

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Бэсрэг роман: Б.9: Роман-1: Халуун зуны сүүдэр

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.10: Роман-2: Учрахуй, хагацахуй

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).