Нүүр   > Хайлтын утга:   au:"Хишигбаяр В."
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Хишигбаяр В.
Номын сангийн байршил
    Цахим номын сан
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Цахим магистрын ажил
    Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е340400

Зохиогч: Хишигбаяр В.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 65.261.4 Х-37.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е340400

Зохиогч: Хишигбаяр В.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 65.261.4 Х-37.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).