Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Рерих Н.К"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Рерих Н.К
  Рерих Н.К.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Азийн зүрх

Зохиогч: Рерих Н.К.


Хэвлэлийн газар: УБ Жиком пресс 2010
Шифр: 86.35+26.8г Р 42.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Восток-Запад

Зохиогч: Рерих Н.К.


Хэвлэлийн газар: Орос Фирма БИСАН-ОАЗИС 1994
Шифр: 63.5/Р-42.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Человек и природа

Зохиогч: Рерих Н.К.


Хэвлэлийн газар: Орос Фирма БИСАН-ОАЗИС 1994
Шифр: 15.5/Р-42.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).