Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Верболов В.И"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Верболов В.И
    Сокольников В.М
    Шимараев М.Н
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Течения в Байкале


Хэвлэлийн газар: Орос Наука Сибирское отделение 1977
Шифр: 26.222.6/Т-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гидрометеорологический режим и тепловой баланс озера Байкал

Зохиогч: Верболов В.И; Сокольников В.М; Шимараев М.Н.


Хэвлэлийн газар: М Наука 1963
Шифр: 26.222.6 В-31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).