Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Балашов В.В"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балашов В.В
  Балашов В.В.
  Долинов В.К.
  О.Лхагва, Л.Эрдэнэту...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Атомын физик Сурах бичиг

Зохиогч: Балашов В.В; О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2008
Шифр: 22.383я73 Б 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (9).

Курс квантовой механики

Зохиогч: Балашов В.В; Долинов В.К.


Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во Московского Университета 1982
Шифр: 22.314/Б-20.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Курс квантовой механики: Частиц 2

Зохиогч: Балашов В.В; Долинов В.К.


Хэвлэлийн газар: Орос Московского университета 1978
Шифр: 22.314/Б-202.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Квантовая теория столкновений

Зохиогч: Балашов В.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во Московского Университета 1985
Шифр: 22.31/Б-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).