000 01331nam a22003017a 4500
003 MN-UlNUM
005 20230616132554.0
008 130123s2005 mp ||||| |||| 00| | mon d
040 _afirst lib
082 _a620
084 _a32.973-018.2
_bЦ 976
_2sudalgaa
_q3
100 1 _aЦэцэгмаа Хуягийн
110 _aXSHUS
240 1 0 _a32.973-018.2 Ц 976
245 1 _aПрограм хангамжийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь
_bКомьпютерийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл:
_cЮ.Намсрай
_dШ.Нямбаа
_eПрограм хангамжийн инженер
_kЕ460108
260 _aУБ
_c2005
300 _a59
500 _aЭШФ Дип 1771
546 _aMongolia
653 _aмагистрын дипломын ажил
653 _aкомьютер
653 _aпрограмм хангамж
653 _aсургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл
653 _aдээд боловсролын шинэчлэл
740 _aПрограм хангамжийн инженерчлэл
740 _aПрограмм хангамжийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн загвар
942 _cMA
999 _c94985
_d94985