000 01024 a2200241 4500
003 MN-UlNUM
005 20220118144926.0
008 110605s2004 mp | 00| 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a551.6
084 _a26.23
_bЦ 12
_2other
_q2
110 _a Ус цаг уурын хүрээлэн
240 1 0 _a26.23 Ц 12
245 1 0 _aЦаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал
_bСиноптикийн автоматжуулсан ажлын байр
_nДугаар-10
260 _aУБ
_c2004
300 _a63
500 _aЭШФ Т 20232-20234; БУУТ 29118-29124
546 _aMongolia
653 _aус цаг уур
653 _aцаг агаар
740 _aЦаг агаарын мэдээг боловсруулах
_aЦаг агаарын өндрийн зургийн автомажуулах
_aЦаг агаарын мэдээг боловсруулах
_aЦаг агаарын өндрийн зургийн автомажуулах
942 _cBK
999 _c90358
_d90358