000 00720 a2200241 4500
003 MN-UlNUM
005 20210605113151.0
008 110605s1959 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a370
084 _a74.262.6
_bТ 51
_2Garin awlaga
_q74
240 1 0 _a74.262.6 Т 51
245 1 0 _aТооны ухааны хялбарчилсан лекцүүд 2
_cРед. Ц.Жүгдэр
260 _aУБ
_bУХГ
_c1959
300 _a223
500 _aЭШФ Т 4769, 4770
546 _aMongolia
653 _aардын боловсрол
653 _aсурган хүмүүжүүлэх ухаан
653 _aзаах арга
653 _aалгебр заах арга
942 _cBK
999 _c22576
_d22576