000 00751 a2200229 4500
003 MN-UlNUM
005 20220221100451.0
008 110605s1980 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a370
084 _a74.21
_bС 75
_2other
_q74
240 1 0 _a74.21 С 75
245 1 0 _aСургалтын аргыг боловсронгуй болгох асуудалд
_cРед. Г.Дагва
_cЭмхт. Т.Гомбосүрэн
260 _aУБ
_bУХГ
_c1980
300 _a167
500 _aЭШФ Т 4597, НХУУТ 6023
546 _aMongolia
653 _aболовсрол судлал
653 _aсурган хүмүүжүүлэх зүй
653 _aдунд сургуулийн заах арга
942 _cBK
999 _c22544
_d22544