000 00761 a2200253 4500
003 MN-UlNUM
005 20211210150416.0
008 110605s1963 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a550
084 _a26.89(1)
_bМ 69
_2other
_q2
240 1 0 _a26.89(1) М 69
245 1 0 _aМонгол орны газарзүйн асуудлууд №1
260 _aУБ
_bШУАХ
_c1963
300 _a76
500 _aЭШФ Т 907
546 _aMongolia
653 _aэрдэм шинжилгээний бичиг
653 _aгазар зүй
653 _aфизик газар зүй
653 _aмонголын газар зүй
740 _aгазарзүй-цэвдэг судлалын хүрээлэн
942 _cBK
999 _c19396
_d19396