000 00833 a2200265 4500
003 MN-UlNUM
005 20211203140545.0
008 110605s1980 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a500
084 _a72
_bЭ 73
_2Erdem shinjilgee
_q72
110 _aФизик, техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн
240 1 0 _a72 Э 73
245 1 0 _aЭрдэм шинжилгээний бүтээл
_cРед. Б.Чадраа
_n№17
260 _aУБ
_bШУАХ
_c1980
300 _a202
500 _aЭШФ Т 7911, 7912; БУУТ 8710-8715
546 _aMongolia
653 _aэрдэм шинжилгээний бичиг
653 _aматематик
653 _aфизик
653 _aгеофизик
653 _aастрономи
942 _cBK
999 _c19390
_d19390