000 00686 a2200241 4500
003 MN-UlNUM
005 20211203144843.0
008 110605s1987 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a050
084 _a72
_bЭ 73
_2Erdem shinjilgee
_q72
110 _aФизик, техникийн хүрээлэн
240 1 0 _a72 Э 73
245 1 0 _aЭрдэм шинжилгээний бүтээл №22
260 _aУБ
_bШУА
_c1987
300 _a172
500 _aЭШФ Т 884-886; БУУТ 8730-8731
546 _aMongolia
653 _aэрдэм шинжилгээний бүтээл
653 _aфизик
653 _aтехник
942 _cBK
999 _c19156
_d19156