000 00821 a2200253 4500
003 MN-UlNUM
005 20211206100121.0
008 110605s1996 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a530
084 _a22.3я73
_bФ 50
_2other
_q2
240 1 0 _a22.3я73 Ф 50
245 1 0 _aФизикийн курс
_bЦахилгаан динамик, хэлбэлзэх, долгиолох процесс II хэсэг
_cОрч. Д.Ганбаатар, Б.Доржсүрэн
260 _aУБ
_c1996
300 _a436
500 _aЭШФ Т 10584-10588, БУУТ 4605-4649
546 _aMongolia
653 _aфизик
653 _aцахилгаан
653 _aдинамик
653 _aхэлбэлзэх процесс
653 _aцахилгаан динамик
942 _cBK
999 _c18258
_d18258