000 00724 a2200253 4500
003 MN-UlNUM
005 20210813144205.0
008 110605s1991 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a001
084 _a72
_bЭ 73
_2Erdem shinjilgee
_q72
240 1 0 _a72 Э 73
245 1 0 _aЭрдэм шинжилгээний бүтээл
_n27
260 _aУБ
_bШУАХ
_c1989
300 _a203
500 _aЭШФ Т 10272
510 _aфизик-техникийн хүрээлэн
546 _aMongolia
653 _aэрдэм шинжилгээний бичиг
653 _aфизик
653 _aтехник
740 _aфизик-техникийн хүрээлэн
942 _cBK
999 _c18246
_d18246