000 00896 a2200301 4500
003 MN-UlNUM
005 20210520003420.0
008 110605s1999 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a200
084 _a86.41
_bС 179
_q86
_2other
100 1 _aСайнцогт В
240 1 0 _a86.41 С 17
245 1 0 _a Монголчуудын дом
260 _aХөх хот
_bӨвөрмонгол хэвлэлийн хороо
_c1999
300 _a134
500 _a ЭШФ Б-27869
546 _auigarjin
653 _aмонголын соёл
653 _aмонголчуудын дом
653 _aдом
653 _aшашин
740 _aДомын төрөл зүйл
740 _aДом хийх шинжлэх ухаан
740 _aДомын сэтгэл зүй
740 _aТэмдэгийн соёл дахь дом
942 _cBK
999 _c17492
_d17492