000 00840 a2200241 4500
003 MN-UlNUM
005 20220222114042.0
008 110605s1984 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a370
084 _a74.9
_bС 91
_2Garin awlaga
_q74
100 1 _aСухомлинский В.А
240 1 0 _a74.9 С 91
245 1 0 _aЭцэг, эхийн сурган хүмүүжүүлэх зүй
_cОрч. С.Төмөр, Ц.Хатантөмөр
_cРед. Б.Чулуундорж, Т.Төрбат
260 _aУБ
_bУХГ
_c1984
300 _a124
500 _aЭШФ Б 5557-5558, НХУУТ 6438
546 _aMongolia
653 _aсурган хүмүүжүүлэх зүй
653 _aгэрийн хүмүүжил
653 _aэцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх зүй
942 _cBK
999 _c16444
_d16444