000 00753 a2200241 4500
003 MN-UlNUM
005 20211206101252.0
008 110605s1980 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a530
084 _a22.3
_bФ 50
_2toli
_q2
240 1 0 _a22.3 Ф 50
245 1 0 _aФизикт түгээмэл хэрэглэгдэх үгсийн Орос-Монгол толь
_c Ред. А.Самдан
_cЭмхт. Ц.Содов
260 _aУБ
_bУХГ
_c1980
300 _a37
500 _aЭШФ Б-3554, 3574, 3575, БУУТ 4650-4685
546 _aMongolia
653 _aфизик
653 _aнэр томъёоны толь
653 _aОрос-Монгол толь
653 _aтоль бичиг
942 _cBK
999 _c15828
_d15828