000 01193nam a22002537a 4500
003 MN-UlNUM
005 20221205153945.0
008 120925t mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 _afirst lib
084 _2atlas
_a74.202+22.141
_bА-75
_q74
100 1 _aАриунтуяа Б.
240 1 0 _a74.202+22.141 А-75
245 1 _a8-р ангид квадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг судлах нэг хувилбар
_bМагистрын ажил
_cУдир. Дэнсмаа М.
260 _aУБ
_c2011
300 _a52 хууд.
500 _aДип-3692
546 _aMongolia
653 _aмагистрын дипломын ажил
653 _aалгебр
653 _aквадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш
740 _aКвадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш сэдэвт хичээлийн тухай
_aАргыг сургалтанд туршсан байдал
_aКвадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш сэдэвт хичээлийн тухай
_aАргыг сургалтанд туршсан байдал
856 _apublic/
_d313692/index.html
942 _cEMA
999 _c128509
_d128509