000 02124 a2200301 4500
003 MN-UlNUM
005 20220125090251.0
008 110605s2018 mp | 00| 0 mon d
020 _a978-99962-1-702-9
040 _afirst lib
082 _a525
084 _a26.89(0)я73
_bБ 342
_2Surah bichig
_q2
100 1 _aБатчулуун Е
240 1 0 _a26.89(0)я73 Б 34
245 1 _aДэлхий судлал
_cРед. Ш.Цэгмид, Ш.Шагдар
250 _a6 дахь хэвлэл
260 _aУБ
_bМөнхийн үсэг
_c2018
300 _a388
500 _aЭШФ Т 21911-21913, БУУТ 31220-31236, ГНОФ 12492-12571
505 _aСурах бичиг нь үндсэн 6 хэсэг, 32 бүлгээс бүрдсэн. Сурах бичгийн үндсэн агуулга нь багш бэлтгэх дээд сургуулиудад баримталж ирсэн хөтөлбөрт үндэслэсэн боловч ерөнхий геологи, геоморфологи, хөрсний газарзүй, цаг уур, уур амьсгал судлал, биогазарзүй болон ахлах курст мэргэжлийн сонгон суралцах хичээл байдлаар судалдаг одон орон зэрэг хичээлийн агуулгыг дэлгэрүүлэн тусгасан. Тухайлбал, эрдэс чулуулаг, дэлхийн рельефийн төрлүүд, уур амьсгал, цаг агаар, хөрсний шинж чанар, ургамлын ангилал, мужлалт, газарзүйн бүрхэвч, одод, нарны аймгийн тухай бүлгүүдийг нэрлэж болно.
546 _aMongolia
653 _aгазарзүй
653 _aдэлхий судлал
653 _aдэлхийн газарзүй
653 _aсурах бичиг
740 _aДэлхий гариг
_aЧулуун мандал
_aХийн мандал
_aУсан мандал
_aБиосфер
_aГазарзүйн бүрхэвч
_aОрчлон ертөнц, нарны аймаг
942 _cBK
999 _c118368
_d118368