000 01470nam a22002777a 4500
008 180220b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
082 _a340
084 _2other
_a67.404
_bБ-728
_q67
100 _aБулган Д.
240 _a67.404 Б-728
245 _aАрилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа:
_bМагистрын ажил
_cЭ/ш-ний удирд. Б.Амарсанаа; Шүүмж. Д.Янжинхорлоо.-
260 _aУБ.,
_c2017.-
300 _a73х.: CD-тэй.-
500 _aДансны дугаар: ЭШФ Дип-6157
546 _aMongolia
653 _aхууль эрх зүй
653 _aбизнесийн хууль эрх зүй
653 _aбизнесийн эрхийн хамгаалал
653 _aхудалдааны хууль эрх зүй
740 _aАрилжааны эрх зүйн ойлголт, онол, зарчим
740 _aГадаад орнууд дахь арилжааны эрх зүйн зохицуулалтын үндэс
740 _aАрилжааны эрх зүйд холбогдох Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, шүүхийн практик
740 _aХудалдааны хуулийн декодификации
740 _aХудалдааны шударга байдал
942 _cMA
999 _c116787
_d116787