000 00763 a2200253 4500
003 MN-UlNUM
005 20240215123708.0
008 110605s2000 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a530
084 _a24.5я7
_bБ 11
_2surgalt avlaga
_q2
100 1 _aБаатар У., Батцэнгэл Б
240 1 0 _a24.5я7 Б 11
245 1 0 _aФизик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж
260 _aУБ
_c2000
500 _aЭШФ Б 14967-14971, 14037-14081
546 _aMongolia
653 _aфизик
653 _aхими
653 _aлабораторын ажил
653 _aлабораторын ажлын удирдамж
653 _aгарын авлага
942 _cBK
999 _c10568
_d10568