000 01360nam a22003617a 4500
003 MN-UlNUM
005 20210528201333.0
008 141107t2004 mp ||||| |||| 00| 0 m d
040 _afirst lib
082 _a370
084 _2Garin awlaga
_a74.58
_bП 91
_q74
100 1 _aПүрэв Ж
240 1 0 _a74.58 П 91
245 1 _aАжлын төсөл бичих аргачлал
260 _aУБ
_c2004
300 _a19
500 _aЭШФ Б-26208-26210
546 _aMongolia
653 _aдээд боловсрол
653 _aгарын авлага
740 _aАжлын төслийн бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсэг
740 _aАжлын төслийн агуулга ба хэмжээ
740 _aБүлгийн гарчиг
740 _aАжлын төсөлд ишлэл хийх
740 _aАшигласан ном зүйн жагсаалт
740 _aХавсралт
740 _aИнтернетийн материалаас ишлэл хийх
740 _aАжлын төсөл бичих үед анхаарах зүйл
740 _aАжлын төслийг хэвлэхэд анхаарах зүйл
740 _aАжлын төсөл бичихэд зөвлөлгөө авах
740 _aАжлын төслийг үнэлэх шалгуур
942 _cBK
999 _c105479
_d105479