000 00731 a2200241 4500
003 MN-UlNUM
005 20220321104640.0
008 110605s1965 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
082 _a200
084 _a86.3(1)
_bП 91
_2Garin awlaga
_q86
100 1 _aПүрэвжав С., Дашжамц Д
240 1 0 _a86.3(1) П 91
245 1 0 _aБНМАУ-д сүм хийд, лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь
260 _aУБ
_c1965
500 _aНХУУТ 17409, 17538-17557
546 _aMongolia
653 _aсүм хийд
653 _aшашин
653 _aлам
653 _aлам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь
942 _cBK
999 _c10480
_d10480