000 01184 a2200337 4500
003 MN-UlNUM
005 20220209170214.0
008 110605s2000 mp 000 0 mon d
020 _a9992951699
040 _afirst lib
082 _a512
084 _a22.151.5я73
_bЁ 95
_2Surah bichig
_q2
100 1 _aЁндон Н
240 1 0 _a22.151.5я73 Ё 95
245 1 0 _aАлгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж
260 _aУБ
_bМөнгөн үсэг
_c2000
300 _a206
500 _aЭШФ Б 14962-14966, БУУТ 13992-14036, 23991-23995, 24346-24362, 30579-30581
546 _aMongolia
653 _aматематик
653 _aалгебр
653 _aаналитик геометр
653 _aбодлого
653 _aаналитик геометрийн бодлого
740 _aОлонлог, буулгалт, харьцаа
740 _aМатриц, тодорхойлогч
740 _aШугаман тэгшитгэлийн систем
740 _aбүлэг, цагираг, талбар
740 _aолон гишүүнтийн цагираг
942 _cBK
999 _c10291
_d10291