Электрон

Каталог

60.7 /магистр/

| Номын нэр сонго:
Баруун гурван аймгийн угсаатны бүтэц,өөрчлөлтийн зарим асуудалд /сүүлийн хориод жилд/.- Магистрын ажил

Зохиолч: Баярмаа З. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2006 Шифр: 60.7 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302181. Place hold
БНХАУ-д төлөвлөгөөт төрөлтийн бодлого хэрэгжүүлсэн нь түүний үр дүн.- Магистрын ажил

Зохиолч: Эрдэнэцэцэг С. -- ГХСС - Хятад судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 60.7/5Кит/ Э-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301764. Place hold
Монгол улсын хотжилт, түүнд нөлөөлөгч нийгэм, эдийн засаг, хүн ам зүйн хүчин зүйл Магистрын дипломын ажил

Зохиолч: Хүрэлмаа Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002 Шифр: 60.7(1) Х-84.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30939. Place hold
Монгол улсын хөдөөгийн хүн ам зүйд гарч буй өөрчлөлт, нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е310300

Зохиолч: Батсүх Н. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 60.7 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305015. Place hold
Монгол улсын хүн амын нас, хүйсийн бүтцэд гарч буй өөрчлөлтүүд, түүний үр нөлөө.- магистрын ажил

Зохиолч: Мөнхжаргал Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002 Шифр: 60.7/1/ М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301054. Place hold
Монгол улсын хүн амын төрөлтийн өөрчлөлтийн шинжилгээ: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е310300

Зохиолч: Пагмадулам Г. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 60.7(1) П-11.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305793. Place hold
Монгол улсын хүн амын хэтийн тооцоо.- Магистрын ажил

Зохиолч: Навчаа С. -- ЭЗС- Статистикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1996 Шифр: 60.7/1/ Н-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 3022. Place hold
Монголын хүн амын өсөлт ба нийгэм-эдийн засгийн харилцан нөлөөлөл.- Магистрын ажил

Зохиолч: Амарбал А. -- ЭЗС

Хэвлэлийн газар: УБ 1998 Шифр: 60.7 А-51.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30230. Place hold
Нялхас, хүүхдийн эндэгдлийн талаарх мэдээллийн зөрүүтэй байдал, түүнийг сайжруулах арга зам Магистрын ажил: Е310300

Зохиолч: Анхзаяа Д. -- ЭЗС-Хүн ам зүйн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 60.7+57.31 А-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303268. Place hold
Орон нутгаас Улаанбаатар хотод суралцаж буй оюутнууд: Ураг төрлийн харилцаа Магистрын ажил: Е221700

Зохиолч: Должинсүрэн Э. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 60.7/1-2УБ/+70 Д-47.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302994. Place hold
Тэнхлэг дагуух бүс нутгийн хүн амын байршил, нутагшилтын зарим асуудал Магистрын ажил: Е442800

Зохиолч: Хишигдорж Д. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 60.7 Х-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304055. Place hold
Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн түүний шалтгаан, үр дагавар, газарзүйн асуудлууд Магистрын ажил

Зохиолч: Бүтэдмаа Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 60.7 Б-89.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301838. Place hold
Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн хүн амын ажил эрхлэлтэнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн шинжилгээ.- Магистрын ажил

Зохиолч: Нарантулга Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 60.7 Н-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301481. Place hold
Хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин ирэгсдийн социаль асуудлууд Магистрын ажил

Зохиолч: Анужин Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 60.7 А-65.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301776. Place hold
Хүн амын насны бүтцийн эрүүл мэндийн салбар дахь нөлөө Хүн ам зүйн магистрын зэрэг горилсон бүтээл E03110201

Зохиолч: Мөнгөнтулга Идэрмөнхийн. -- МУИС. ШУС. НУС Эдийн засгийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 60.7 М 812.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306452. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424