Электрон

Каталог

60.6 /магистр/

| Номын нэр сонго:
Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагааны статистик судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цагаач Г. -- ЭЗС-Статистикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1996 Шифр: 60.6 Ц-12.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 3024. Place hold
Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үр дүнд хийх статистик шинжилгээ Магистрын ажил

Зохиолч: Ариунтуяа Л.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 60.6 А-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301980. Place hold
Амьжиргааны түвшин, түүний статистик судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Мандах Д. -- ЭЗС

Хэвлэлийн газар: УБ 1998 Шифр: 60.6 М-21.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30232. Place hold
Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик шинжилгээ6- Магистрын ажил

Зохиолч: Цэвээнжав Л.

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 60.6в6 Ц-92.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302447. Place hold
Монголын бүс нутгуудын эдийн засаг-статистикийн судалгаа Магистрын ажил

Зохиолч: Мягмарсүрэн Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 60.6 М-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301989. Place hold
Монголын өнөөгийн гэрлэлт, цуцлалтын байдал Магистрын дипломын ажил

Зохиолч: Нарантуяа Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002 Шифр: 60.6 Н-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30982. Place hold
Орхон аймгийн хөгжлийн статистик.- Магистрын ажил

Зохиолч: Эрдэнэчимэг Д.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2001 Шифр: 60.6 Э-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30886. Place hold
Үндэсний тооцооны систем дэх төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ.- Магистрын ажил

Зохиолч: Энхамгалан Б. -- ЭЗС-Статистикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.- Шифр: 60.6 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30742. Place hold
Хөдөлмөрийн бүтээмж, цалингийн статистик шинжилгээ Магистрын ажил: Е310900

Зохиолч: Оюун-Эрдэнэ Б. -- ЭЗС-Статистикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 60.6+65.051 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303242. Place hold
Хөтөлбөр төслийн статистик шинжилгээ.- Магистрын ажил

Зохиолч: Чингэрэл Ш.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2001 Шифр: 60.6 Ч-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30855. Place hold
Хүн амын ажил эрхлэлтийн статистик судалгаа /Баян-Өлгий аймгийн жишээн дээр/.- Магистрын ажил

Зохиолч: Бахыт Х.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 60.6 Б-35.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302252. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424