Электрон

Каталог

60.5 /магистр/

| Номын нэр сонго:
7-р сарын 1-ний үйл явдалд хийх социологийн шинжилгээ Магистрын ажил

Зохиолч: Эрдэнэ Б. -- НШУС-Социологи нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 60.5 Э-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303684. Place hold
90 оноос хойшхи хөдөлмөр эрхлэлтийн өөрчлөлт, зарим асуудлууд Магистрын ажил

Зохиолч: Болормаа С. -- НШУС- Археологи, антропологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 60.54+65.248 Б-55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302700. Place hold
Алтайн урианхайн хуримын зан үйлийн бэлгэ тэмдэгжсэн харилцаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Гантулга А. -- НШУС-Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 60.56+63.5/1/ Т-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304519. Place hold
Архины хамааралтай хүмүүстэй ажиллах нийгмийн ажлын арга зүй ба технологи: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Магистрын дипломын ажил: Е-760100

Зохиолч: Түмэнзул Д. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 60.56 Т-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305228. Place hold
Ахмад настны эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэхэд эмнэлэгийн ажилтны оролцоо.- Магистрын ажил

Зохиолч: Ариунсанаа Б. -- НШУС-Социологи-Нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 60.54 А-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302547. Place hold
Бюрократизм нийгмийн социаль үзэгдэл болох нь. - Магистрын ажил

Зохиолч: Одончимэг Г. -- НУФ-Социологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1998 Шифр: 60.55 О-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30298. Place hold
Говийн бүсийн иргэдийн нийгмийн нийцэл ба уул уурхайн салбарт итгэх итгэл Өмнөговь аймгийн иргэдийн жишээн дээр. Социологийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл E03140201

Зохиолч: Дашзэвэг Лхагваноровын. -- МУИС. ШУС. НУС Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 60.56 Д 392.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306450. Place hold
Гэр бүлийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал /Налайх дүүргийн жишээн дээр/.- Магистрын ажил: Е760100

Зохиолч: Өлзийжаргал Э. -- НШУС-Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 60.54 Ө-74.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304717. Place hold
Дауны хам шинж-тэй хүүхэд болон түүний гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажлын үйлчилгээ.- Магистрын ажил: Е 76010

Зохиолч: Ганцэцэг Ш. -- НШУС-Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.- Шифр: 60.56 Г-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304474. Place hold
Дауны хам шинжтэй хүүхдийг урлагийн заслаар хөгжүүлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е760110

Зохиолч: Энхнаран Л. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 60.56 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305466. Place hold
Дээд боловсролын үйлчилгээний хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа : Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: E340500.-

Зохиолч: Бат-Ундрал Доржжанцангийн. -- МУИС-БС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 60.56 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305618. Place hold
ЕБС орчинд үйлдэгдэж буй нуугдмал гэмт хэрэгт хийсэн социологийн дүн шинжилгээ Магистрын ажил

Зохиолч: Балбармаа Ө.

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 60.56 Б-21.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301665. Place hold
Залилангийн гэмт хэрэгт хохирогчдын "эдийн бус хохирол"-ыг тооцох социаль шинжилгээ.- Магистрын ажил: Е311800

Зохиолч: Ариунаа Г. -- НШУС-Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 60.56 А-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304719. Place hold
Залуучуудын амьдралын хэв маяг чихрийн шижин өвчний шалтгаан болох нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е911800

Зохиолч: Цолмонбаяр Г.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-Шифр: 60.56 Ц-76.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306069. Place hold
Залуучуудын гадаад хэл сурах сонирхол: бодит байдал, хандлага /Англи хэлний жишээн дээр хийсэн социологийн шинжилгээ/ Магистрын ажил: Е220620

Зохиолч: Батбаяр Э. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 60.56 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301681. Place hold
Иргэдийн улс төрийн оролцоо Магистрын диплом

Зохиолч: Бат-Өлзий Баатарсүрэнгийн.

Хэвлэлийн газар: УБ 2001 Шифр: 60.56 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30921. Place hold
Малчдын эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд нийгмийн ажилтны оролцоог бий болгох нь Нийгмийн ажил мэргэжлээр магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиолч: Хайр Х.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 60.56 Х-169.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306265. Place hold
Малчин өрхийн санхүүд нөлөөлж буй хүчин зүйлс Хүн ам зүйн магистрын зэрэг горилсон бүтээл E03110201

Зохиолч: Цогтбаяр Чимэдцэрэнгийн. -- МУИС. ШУС. НУС

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 60.54 Ц 756.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306453. Place hold
Малчин эмэгтэйчүүдийн гэр бүл дэх үүрэг, байр суурь. Ховд аймгийн Алтай сумын жишээн дээр: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиолч: Оюун-Эрдэнэ Д. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 60.54 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305526. Place hold
Монгол дахь иргэний нийгмийн төлөвшилт.- Магистрын ажил

Зохиолч: Олдох Д. -- НШУС

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 60.55/1/ О-27.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302476. Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424