Электрон

Каталог

Биологи диссертаци

| Номын нэр сонго:
ADONIS MONGOLICA SIM.-Монгол хундганыг тарималжуулах биологийн үндэслэл.- Диссертаци

Зохиолч: Магсар Д.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1995.- Шифр: 28.5 М-11.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4031. Place hold
Diatoms of Вottom Sediments of Lake Telmen and Bayan/ Mongolia/.- Диссертаци:420103

Зохиолч: Soninkhishig N.

Хэвлэлийн газар: UB.: 2003. - Шифр: 28.591/1/ S-72.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40181. Place hold
Dontostemon andrz.ex C.A.Mey /Brassicaceae Burnett/ төрлийн систематикийн задлан шинжилгээ.- Диссертаци. F420205

Зохиолч: Оюунцэцэг Б.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2006.- Шифр: 28.59 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40293. Place hold
Exploring fluorescence and pigment reflectance as methods to estimate photosynthesis with remote sensors Dissertation

Зохиолч: Rajh Vilfan, Nastassia.

Хэвлэлийн газар: Enschede 2018Шифр: 28.57 R-13.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40672. Place hold
Infrared spectroscopy of leaf traits Detecting plant stress and identifying plant species: Dissertation

Зохиолч: Buitrago Acevedo, Maria Fernanda.

Хэвлэлийн газар: Enschede 2018Шифр: 28.5 B-92.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40670. Place hold
The Sttuctural Characterizaton of The Putative DNA-binding protein, BIdB, from Streptomyces Lividans.- the Degree of Doktor

Зохиолч: Tsogbadrakh M.

Хэвлэлийн газар: Korea. 2002.- Шифр: 28.071 Т-89.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40409. Place hold
Ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдал усыг микробиологи, адсорбцийн аргаар цэвэршүүлсэн судалгаа. Химийн ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон дисертаци.-

Зохиолч: Мөнхжаргал Дашнямын.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.082 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40539. Place hold
Биологийн систем дэх физик-химийн процессын зохицуулгын судалгаа.- Диссертаци: 01.05.07.00

Зохиолч: Гун-Аажав Т.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.- Шифр: 28.071 Г-93.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40104. Place hold
Богд Хан уулын хагийн аймаг /Ангилалзүй, тархалт, экологи, синуз ба индикаторын үүрэг/.- Диссертаци: 03.00.05

Зохиолч: Энхтуяа О. -- ШУА-Ботаникийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-Шифр: 28.591 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40119. Place hold
Будан барбадын (Leptopyrum fumarioides (L.RCHB.) фитохими ба мутагений эсрэг идэвхийн судалгаа Биологийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл F420206

Зохиолч: Дэлгэрбат Б. -- МУИС. ШУС. БУС Биологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 28.53 Д-881.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40635. Place hold
Говийн Баянбүрдийн экосистемийн экологи-биологийн онцлог, тэдгээрийг хамгаалах, зохистой ашиглах асуудал.- Диссертаци: 01.05.20.00 болон 03.00.05

Зохиолч: Чимэдрэгдэн Л.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1998.- Шифр: 28.58 Ч-62.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4086. Place hold
Голын урсацын болон чанарын загварчлалын асуудалд/ Туул голын жишээн дээр/.- Диссертаци:850000

Зохиолч: Алтансүх О.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2010.- Шифр: 28.082+20.1 А-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40382. Place hold
Дрожжийн цитоскелет: Микротубулын топологийн судалгаа.- Диссертаци: F420216

Зохиолч: Түмэнжаргал Д.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.- Шифр: 28.05 Т-83.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40137. Place hold
Монгол дахь гангийн мониторинг.- Диссертаци: F306200

Зохиолч: Баясгалан М. -- МУИС

Хэвлэлийн газар: УБ. 2005.-Шифр: 28.088/1/ Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40263. Place hold
Монгол орны говь, цөлийн зарим ургамлын эмбриологи.- Диссертаци: 03.05

Зохиолч: Хоролсүрэн Ш.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2001.- Шифр: 28.53/1/ Х-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40158. Place hold
Монгол орны өлөнтөн (Cyperaceae Juss.) овгийн ангилалзүйн судалгаа.- Диссертаци: F420205

Зохиолч: Нямбаяр Д.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2011.- Шифр: 28.5(1)+28.58(1)Н-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40413. Place hold
Монгол орны тарваган тахлын байгалийн голомтын агуулагч амьтдын гадны шимэгчид.- Диссертаци: F420100

Зохиолч: Болормаа Г.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2005.- Шифр: 28.083 Б-55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40254. Place hold
Монгол улсад илрүүлсэн хүний риновирүсийн молекул генетикийн онцлог. Биологийн шинжлэх ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон дисертаци.- Мэргэжлийн индекс: F420207

Зохиолч: Цацрал Сосорбарамын.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.04 Ц-26.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40548. Place hold
Ойн эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалтын үндсэн асуудал Докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл

Зохиолч: Цэлмэг Ц. -- МУИС. Хууль зүйн сургууль

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар 2012Шифр: 67.407 75 Ц-94.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1). Байрлал: 93166. Place hold
Суккулент ургамлуудаас САМ фотосинтез илрүүлэх судалгаа. - Диссертаци:F420205

Зохиолч: Оюунгэрэл Шагжжавын.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2008. - Шифр: 28.57 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40324. Place hold
 <<  <  1  2    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424