Электрон

Каталог

Биологи магистрын ажил

| Номын нэр сонго:
Mobile data collection systems based on personal digital assistance Магистрын ажил: Е524000

Зохиолч: Бямбасүрэн И. -- МКС

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 28.088+73 Б-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303275. Place hold
Биологийн нөөц баялгийг хамгаалах ба био аюулгүй байдал

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТМ сэтгүүлийн хэвлэх 2006Шифр: 28.088 Б 49.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030952, 1021280. Place hold
Булган аймгийн баяннуур сумын ургамлан нөмрөгийн доройтол Магистрын ажил: Е850100

Зохиолч: Итгэлт Н. -- ББТС-Экологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 28.088/1-М4/ И-92.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303674. Place hold
Буудайн навчны үйлчлэлийн спектрийн судалгаа Магистрын ажил: Е420209

Зохиолч: Энхцэцэг Ж. -- ББТС-Биофизик биоинформатикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 28.57 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303686. Place hold
Галзуу өвчний оношлогоо, үүсгэгчийн генетикийн судалгаа Магистрын ажил: Е420207

Зохиолч: Түвшинтулга Б. -- ББТС-Генетик, молекуд биологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 28.04+55.146 Т-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303719. Place hold
Дархан цаазат Богдхан уулын хатуу хог хаягдлын менежмент.- магистрын ажил Е342203

Зохиолч: Хишигсүрэн Н. -- ГГФ-Геоэкологи-Газрын менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 28.088+65.28 Х-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302628. Place hold
Дорнод Монголын хээрийн алаг өвс-том хялганат бүлгэмдийн газар дээрх фитомассын хөдлөлзүй Магистрын ажил: Е420205

Зохиолч: Хосбаяр Б. -- ББС-Ургамал судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 28.58(1-м7) Х-50.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303634. Place hold
Ерөөгийн зарим цутгал голын цахиур замгийн бүлгэмдлийн судалгаа.- Магистрын ажил:Е420205

Зохиолч: Ганганмөрөн Э. -- БФ-Ургамал судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 28.591 Г-21.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302204. Place hold
Их Нартын байгалийн нөөц газар

Зохиолч: Р.Рыдинг, Г.Вингард, Б.Мандах, Б.Штайнхауэр-Буркарт, Д.Кенни.

Хэвлэлийн газар: УБ Дамжиг толгой 2006Шифр: 28.088 И 95.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 8030956, 1028248. Place hold
Их шүүдэргэний суспензийн өсгөврөөс сангвинарины хэмжээг ихэсгэсэн дүн Химийн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E05310101

Зохиолч: Ариунжаргал Бямбаагийн. -- МУИС. ШУС. БУС Химийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 28.57 А 751.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306470. Place hold
Мянган угалзатын нурууны байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүсэд зэрлэг амьтдын зурган индексийг ашиглах боломж Магистрын ажил: Е850100

Зохиолч: Мөнхжаргал М. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 28.088л6 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304076. Place hold
Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх замд: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е850100

Зохиолч: Хүрэл-Эрдэнэ Агчбаярын. -- ШУС-БУС Биологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 28.088л6 Х-84.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305569. Place hold
Таана-хялганат бэлчээрийн мониторинг судалгааны дүн /Өвөрхангай аймгийн Сант сумын жишээн дээр/ Магистрын ажил: Е420103

Зохиолч: Гэрэлмаа Х. -- ББТС-Ургамал судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 28.088+45.4 Г-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303205. Place hold
Тоонолжинцэцэгтэний / BRASSICACEAE JUSS./ овгийн тоосны морфологи, түүний ангилал зүйн холбогдол Магистрын ажил: Е420205

Зохиолч: Байгаль Ө. -- ББТС- Ургамал судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 28.06 Б-17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303620. Place hold
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сан: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е441000

Зохиолч: Отгонтөгс М. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.088л6 О-53.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305487. Place hold
Ургамал судлалын хичээлд үзүүлэн таниулах материалыг оновчтой хэрэглэх нь.- Магистрын ажил Е 420205

Зохиолч: Эрдэнэчимэг С. -- БФ- Ургамал судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 28.5 Э-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302214. Place hold
Хар Ямаатын байгалийн нөөц газрын менежментийн төлөвлөгөө: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиолч: Өгөөмөр Э. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 28.088л6 Ө-69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305073. Place hold
Хорьдол сарьдагийн дархан цаазат газрын аргаль хонь (OVIS AMMON)-ны популяцийн генетикийн судалгаа Магистрын ажил: Е420207

Зохиолч: Өлзийсайхан Т. -- ББТС-Молекул биологи генетикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 28.04+26.088л6 Ө-74.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303720. Place hold
Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн ургамлын аймгийн бүрдэл, экологийн онцлог Магистрын ажил: Е850101

Зохиолч: Саруул Н. -- БФ-Экологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 28.088 С-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301540. Place hold
Хустайн байгалийн цогцолборт газарт нутагшуулж буй тахь (EQUUS PRZEWALSKII POLJAKOV ,1881)- ийн байршил нутаг, амьдрах орчны ашиглалт Магистрын ажил: Е850100

Зохиолч: Нандинцэцэг Д. -- БФ- Экологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 28.088+46.1 Н-28.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302604. Place hold
 <<  <  1  2    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424