Электрон

Каталог

биотехнологи /Монгол/

| Номын нэр сонго:
Биотехнологийн үндэс

Зохиолч: Пүрэв Д., Баярмаа Ж.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2011Шифр: 30.16 П 91.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (19), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (29), БЭЛАС, ЭБ Төв (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). In transit (2). Байрлал: 557187, 8022845, 9239, 2014661. Place hold
Арьс шир судлал: Сурах бичиг

Зохиолч: Базаррагчаа Л.

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнх Арьяа 2014Шифр: 30.3я73+65 Б 16.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Бизнесийн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8022839, 899192, 1023834. Place hold
Биологийн нөөц баялгийг хамгаалах ба био аюулгүй байдал

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТМ сэтгүүлийн хэвлэх 2006Шифр: 28.088 Б 49.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030952, 1021280. Place hold
Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний гурав дахь тайлан

Зохиолч: -- БОЯ, Дэлхийн байгаль орчны сан

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 20.1 Б 490.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021155. Place hold
Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний хоёр дахь тайлан

Зохиолч: -- БОЯ, Дэлхийн байгаль орчны сан

Хэвлэлийн газар: УБ 2002Шифр: 20.1 Б 490.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021156. Place hold
Биотехнологи

Зохиолч: Ганболд Я.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002Шифр: 30.16 Г 21.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (5), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 557421, 8013555, 1014615. Place hold
Биотехнологийн өнөөгийн асуудлууд Үндэсний 2-р бага хурал

Зохиолч: -- НЭМХ, БОАЖЯ,МВА

Хэвлэлийн газар: УБ 2009Шифр: 30.16 Б 490.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021101. Place hold
Биотехнологийн үндэс

Зохиолч: Пүрэв Д., Баярмаа Ж.

Дахин хэвлэлт: 1Хэвлэлийн газар: УБ 2001Шифр: 30.16 П 91.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (2), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (8). Байрлал: 8013013, 8013004, 1013647. Place hold
Биотехнологийн хөгжил ба генетик нөөцийн ашиглалт Онол-практикийн бага хурлын эмхэтгэл

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 2018Шифр: 28.04+30.16 Б 49.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8031192, 2021859. Place hold
Биотехнологийн эрин үе эхэллээ Биотехнологи-материал (биотериал)-ын бизнес

Зохиолч: Оливер Р.

Хэвлэлийн газар: УБ "АДМОН" 2005Шифр: 30.16+65 О-28.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2020413. Place hold
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №24

Зохиолч: -- ШУА. Ботаникийн хүрээлэнгийн бүтээлийн редакцийн зөвлөл

Хэвлэлийн газар: УБ "Бэмби сан" 2012Шифр: 72 Б 63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020418. Place hold
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №22

Зохиолч: -- Монгол улсын ШУА.Ботаникийн хүрээлэнгийн бүтээлийн редакцийн зөвлөл

Хэвлэлийн газар: УБ "Бэмби сан" 2010Шифр: 72 Б 63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020416. Place hold
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №23

Зохиолч: -- Монгол улсын ШУА. Ботаникийн хүрээлэнгийн бүтээлийн редакцийн зөвлөл

Хэвлэлийн газар: УБ "Бэмби сан" 2011Шифр: 72 Б 63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020417. Place hold
Бүтээлийн товчоон Боть-7 Микробиологи, биотехнологи, онкологи, генетик

Зохиолч: Нямдаваа П.

Боть/Цуврал: Шилмэл бүтээлийн арваннэгэн боть эмхтгэлХэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 2007Шифр: 72+28.4 Н 98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1021792. Place hold
Галт микробиологи

Зохиолч: Галт Л.

Хэвлэлийн газар: УБ 2009Шифр: 28.4я73 Г 20.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (10), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15), Эрдэм шинжилгээний фонд (6). Байрлал: 553521, 8019429, 2013652. Place hold
Ерөнхий микробиологи

Зохиолч: Даваадорж Б.

Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 2010Шифр: 28.4я73 Д 12.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (15), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (44), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (1). Байрлал: 8019617, 8019614, 2014152. Place hold
Ноос судлал: Сурах бичиг

Зохиолч: Базаррагчаа Л., Чойжил Д.

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнх Арьяа 2014Шифр: 30.3я73+65 Б 16.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Бизнесийн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8022836, 899187, 1023832. Place hold
Нөөш үйлдвэрлэлийн технологи

Зохиолч: Алтанцэцэг Я., Мягмарсүрэн Б. -- ШУТИС-ийн Хүнсний биотехнологийн сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн Хэвлэлийн үйлдвэр сургалтын төв 2010Шифр: 36.91я73 А 48.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8019860, 2014512. Place hold
Олон нэрийн түүхий эд бэлтгэл: Сурах бичиг

Зохиолч: Базаррагчаа Л.

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнх Арьяа 2014Шифр: 30.3я73+65 Б 16.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Бизнесийн Сургууль (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8022842, 899197, 1023836. Place hold
Орчин үеийн биотехнологи

Зохиолч: Даваадорж Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2012Шифр: 30.16 Д 12.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (12), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (3). Байрлал: 8021359, 8021471, 2015776. Place hold
 <<  <  1  2    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424