Электрон

Каталог

Археологи- Монгол ном

| Номын нэр сонго:
Зарлигаар зарсан хүрээнд сууж хэрэг шийтгэгч сайдын газарт холбогдох баримтын эмхэтгэл Боть 19

Зохиолч: -- ШУА.Түүх археологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: Гуанжу 2017Шифр: 63.3(1)5 З-30.Төлөв: In transit (1). Place hold
Зарлигаар зарсан хүрээнд сууж хэрэг шийтгэгч сайдын газарт холбогдох баримтын эмхэтгэл Боть 18

Зохиолч: -- ШУА.Түүх археологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: Гуанжу 2017Шифр: 63.3(1)5 З-30.Төлөв: In transit (1). Place hold
Зарлигаар зарсан хүрээнд сууж хэрэг шийтгэгч сайдын газарт холбогдох баримтын эмхэтгэл Боть 17

Зохиолч: -- ШУА.Түүх археологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: Гуанжу 2017Шифр: 63.3(1)5 З-30.Төлөв: In transit (1). Place hold
А.В.Бурдуков-130: Баруун Монголын түүх соёлын асуудлууд Б. XXXIV: Bibliotheca oiratca

Зохиолч: -- Түүх соёл, хэл бичиг судлалын Тод номын гэрэл төв

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2014Шифр: 63.3(1) Б 75.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5074309, 2017988. Place hold
Археологийн 100 ваар сав

Зохиолч: Наваан Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002Шифр: 63.4(1) Н 13.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (4), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (29). Байрлал: 5031280, 5030564, 1014844. Place hold
Археологийн алт эрдэнэсийн дурсгал

Зохиолч: Наваан Д.

Хэвлэлийн газар: УБ Арилдал ХХК 2004Шифр: 63.4 Н 13.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (19). Байрлал: 5032563, 1015793. Place hold
Археологийн мэргэжлийн орос-монгол-герман-англи үгсийн толь

Зохиолч: Баяр Д; Х.Г.Хүттель, У.Эрдэнэбат. -- МУШУА, АХ УБИС

Хэвлэлийн газар: УБ Сорхон цагаан 2007Шифр: 63.4-4 Б 38.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 559291, 5051162, 1023469. Place hold
Археологийн судлал Б.12 (дэвт. 1)

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1987Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 20831. Place hold
Археологийн судлал Б.34: (Дэвт. 1-31)

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2014Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 5051843, 2017590. Place hold
Археологийн судлал Б.35: (Дэвт. 1-41)

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2015Шифр: 63.4(1) А 775.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5074372, 2017776. Place hold
Археологийн судлал Орхон Сэлэнгийн руни бичгийн шинэ дурсгал: Б. 8 (Дэвт. 1)

Зохиолч: Шинэхүү М.

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1980Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 20924. Place hold
Археологийн судлал Б. 20 (дэвт. 1-11)

Хэвлэлийн газар: УБ 2000Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (3). Байрлал: 5029757, 1014558. Place hold
Археологийн судлал Б. 11(дэвт. 1-15)

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 209547. Place hold
Археологийн судлал Б. 9 (дэвт. 1-4)

Хэвлэлийн газар: УБ 1980Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 502624, 206201. Place hold
Археологийн судлал Б. 10 (дэвт. 1-7)

Хэвлэлийн газар: УБ 1982Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 502625, 206206. Place hold
Археологийн судлал Монголын эртний түүхийн судлал: Б. 7 (дэвт. 10-18)

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1978Шифр: 63.4(1) А 77.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 502623, 206198. Place hold
Археологийн үндэс судалгааны арга зүй Сурах бичиг

Зохиолч: Эрдэнэбат У.

Хэвлэлийн газар: УБ Битпресс 2012Шифр: 63.4я73 Э 73.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (6), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (14), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (3). In transit (67). Байрлал: 5049446, 5049455, 2016306. Place hold
Баргын түүхэн товчоон: 1734-1960

Зохиолч: Мягмарсамбуу Г. -- ШУА. Түүх, археологийн хүрээлэн

Боть/Цуврал: Баргын түүх, угсаатны зүй Б. 1Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2018Шифр: 63.3(1) М-985.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 2022475. Place hold
Баргын угсаатны зүй Б. 2 Баргын түүх, угсаатны зүй

Зохиолч: Мягмарсамбуу Г. -- ШУА. Түүх, археологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2018Шифр: 63.3(1) М 985.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 2022478. Place hold
Баян-Уулын хадны зураг

Зохиолч: Баасандорж Г.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 63.4(1) Б 109.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2022931. Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424