Электрон

Каталог

Арилжааны даатгал / Судалгааны ажил/

| Номын нэр сонго:
Ажиллагсдын тэтгэврийн даатгалын сангийн бүртгэл тайлагнал Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиолч: Жанар Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 65.27 Ж-242.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306292. Place hold
Амьдралын даатгал, түүнийг Монгол улсад хөгжүүлэх чиглэл.- Магистрын ажил

Зохиолч: Энхсайхан С.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.- Шифр: 65.9/1/27 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30656. Place hold
Арилжааны даатгалын компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн асуудлууд Магистрын ажил: Е341400

Зохиолч: Ариунзул Э. -- ЭЗС-Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.271 А-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303223. Place hold
Арилжааны даатгалын компанийн санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ Магистрын ажил: Е341400

Зохиолч: Батцэцэг Н. -- ЭЗС-Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.261+65.271 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303378. Place hold
Арилжааны даатгалын нягтлан бодох бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил: Е341400

Зохиолч: Баярлах Ц. -- МУИС-БС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 65.052 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304959. Place hold
Арилжааны даатгалын төрөл хэлбэрийг боловсронгуй болгох нь. Магистрын ажил

Зохиолч: Тогтохбаяр Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2001 Шифр: 65.9(1)261.7 Т-44.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30890. Place hold
Арилжааны даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх боломж, арга зам.- Магистрын ажил

Зохиолч: Мөнгөнцэцэг Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2007.- Шифр: 65.271 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302492. Place hold
Банкны даатгалын зуучлалын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх нь Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиолч: Баярмаа Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 65.262.1 Б-384.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306288. Place hold
Бичил даатгалыг монгол улсад хэрэгжүүлэх боломж Магистрын ажил: Е340400

Зохиолч: Нандин-Эрдэнэ Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.271/1/ Н-28.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303386. Place hold
Гамшгийн эрсдэлийн даатгал, түүнийг хэрэгжүүлэх боломж: Магистрын ажил: Е 04120101

Зохиолч: Уянга О.

Хэвлэлийн газар: УБ., 2017.-Шифр: 65.272 У-711.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306145. Place hold
Даатгалын байгууллагад маркетингийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх боломж.- Диссертаци F340500

Зохиолч: Чанцалмаа Сэрээтэрийн. -- ЭЗС. Маркетинг олон улсын хадалдааны тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2008.-Шифр: 65.271+65.290-2 Ч-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40346. Place hold
Даатгалын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн асуудлууд Магистрын ажил: Е341400

Зохиолч: Оюунгэрэл А. -- ЭЗС- Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 65.271 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302907. Place hold
Даатгалын байгууллагын санхүүгийн бүртгэл, тайлагналыг боловсронгуй болгох асуудал Магистрын ажил: Е341400

Зохиолч: Бат-Оюун Б. -- ЭЗС-Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.271 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303185. Place hold
Даатгалын байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог.- Магистрын ажил

Зохиолч: Пүрэвгэрэл З.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.-- Шифр: 65.9(1)261.7 П-91.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30569. Place hold
Даатгалын байгууллагын системийн хөгжүүлэлт ба түүний өгөгдөлд тандалт хийх: Судалгаа, хэрэгжүүлэлт Магистрын ажил: Е06130201

Зохиолч: Баттөгөлдөр Г.

Хэвлэлийн газар: УБ., 2017.-Шифр: 32.973-018.2 Б-341.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306171. Place hold
Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах арга зам Магистрын ажил: Е 341400

Зохиолч: Халиунбат М. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 65.271 Х-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302797. Place hold
Даатгалын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал Магистрын ажил

Зохиолч: Уянга Ч. -- ХЗС-Иргэний эрх зүйн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 67.404.2 У-71.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302782. Place hold
Даатгалын компанийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тооцоолох арга зүйг боловсруулах нь.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е340400

Зохиолч: Эрдэнэтуяа Э. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 65.290 Э-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304936. Place hold
Даатгалын компанийн эрсдэлийн удирдлагад хуримтлагдсан эрсдэлийн тооцооллыг ашиглах нь Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиолч: Будмаа Цэндийн. -- МУИС. БС

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 65.271 Б 708.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306393. Place hold
Даатгалын маркетингийн агуулга, Монгол улсад хөгжүүлэх судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Дуламсүрэн Г.

Хэвлэлийн газар: УБ 1999 Шифр: 65.9(1)261.7 Д-64.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30488. Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424