Электрон

Каталог

сэтгэл судлал-магистрын ажил

| Номын нэр сонго:
"Би" үзлийг хүмүүнлэгийн сэтгэл судлалын үүднээс судлах нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е221600

Зохиолч: Нарантуяа Т. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 88.37 Н-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305454. Place hold
11-17 насны хүүхдийн зан үйлийн илрэлийг судалсан нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е221600

Зохиолч: Чимэддолгор Б. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 88.8 Ч-62.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305022. Place hold
6-7 настай хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжлийн онцлог.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цэнджав А.

Хэвлэлийн газар: УБ 1999 Шифр: 88.8 Ц-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30486. Place hold
Ажиллагчдын ажлын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е04130201

Зохиолч: Пүрэвсүрэн Бат-Өлзийн. -- МУИС-БС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 65.240 П-91.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305610. Place hold
Ажилтнуудын сэтгэл ханамж ба үнэт зүйлийн баримжаалал хоорондын хамаарлыг судалсан нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е221600

Зохиолч: Алтантуяа Г. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 88.5 А-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305855. Place hold
Ажилчдын ажлын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е340100

Зохиолч: Уянга О. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 65.240 У-71.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304903. Place hold
Ажилчдын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл.- Магистрын ажил: Е340100

Зохиолч: Оюун-Өлзий Н. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 65.245 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304457. Place hold
Ажлын байрны стресс түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлс Магистрын ажил

Зохиолч: Оюумаа Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 88.4 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303194. Place hold
Ажлын байрны стресс, халшрах шинжийг судалсан нь /эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн жишээн дээр/ Магистрын ажил

Зохиолч: Дэжид Э. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 88.4 Д-86.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303908. Place hold
Ажлын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх сэтгэл зүйн онцлог: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е221600

Зохиолч: Дэлгэрмаа Ц. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 88.4 Д-88.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305463. Place hold
Аз жаргалын сэтгэл зүйн зарим хүчин зүйлийг Ф.Фазиогийн тестийн аргаар судалсан үр дүн Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон ажил

Зохиолч: Мөнгөншагай Т. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 88.3 М-812.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306220. Place hold
Айдас ба сүсэг бишрэлийн хамаарал.- Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е221600

Зохиолч: Шүрэнбат Л. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 88.4 Ш-96.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305020. Place hold
Амьдралын утга учир, түүний мөн чанарын тухай асуудлыг логотерапийн үүднээс авч үзэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е221600

Зохиолч: Түвшинжаргал О. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 88.3 Т-91.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305478. Place hold
Архинд донтох өвчтөнд өгөх сэтгэл зүйн зөвлөгөөний арга зүйн загварчлал Магистрын ажил

Зохиолч: Юмжирмаа Д.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2009 Шифр: 88.4+51.1/1/5 Ю-44.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302909. Place hold
Архинд донтох эмгэгтэй өвчтөнд өгөх сэтгэлзүйн зөвлөгөөний асуудалд Магистрын ажил: Е221600

Зохиолч: Хатанзориг Д. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 88.4 Х-26.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303874. Place hold
Архины хамааралтай бие хүний сэтгэл зүйн зарим онцлогийг судалсан нь: Магистрын ажил: Е 3130101

Зохиолч: Анхтуяа Г. --

Хэвлэлийн газар: УБ., 2017.-Шифр: 88.4 А-666.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306185. Place hold
Аутизмтай хүүхдүүдэд "сэдэвт тоглоом" сургалтын аргачлалыг туршсан судалгааны үр дүн Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон ажил

Зохиолч: Бумбаяа И. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 88.8 Б-751.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306225. Place hold
Ахлах ангийн сурагчдын сурах сэдэл болон мэргэжил сонголтын хамаарлыг судалсан нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е221600

Зохиолч: Оюунтуяа Г. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 88.5 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305482. Place hold
Ахмад настны танин мэдэхүйн, бие хүний хэв шинжийг судалсан нь Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон ажил

Зохиолч: Мөнх-эрдэнэ Д. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 88.37 М-816.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306223. Place hold
Б.Г.Гуэрнэгийн "Харилцааг хөгжүүлэх сэтгэц засал"-ыг гэр бүлийн зөрчлийг шийдвэрлэхэд хэрэглэх нь Магистрын ажил

Зохиолч: Нармөнх Ч. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 88.5 Н-31.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304115. Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424