Электрон

Каталог

Менежмент /Магистрын ажил/

| Номын нэр сонго:
Implementation of Environmental Management Systems in the South Gobi region's coal mining.- Master thesis

Зохиолч: Enkhbayasgalan N.

Хэвлэлийн газар: UB.: 2011.- Шифр: 65.304.11+20.18 E-54.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303807. Place hold
Авто тээврийн менежментийн шийдвэрлэх асуудлууд.- Магистрын ажил

Зохиолч: Сайнхүү Ц. -- ЭЗДС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 1997.- Шифр: 65.9/1/37 С-17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30118. Place hold
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил

Зохиолч: Цэнд-аюуш Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 65.050 Ц-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301618. Place hold
Аж ахуйн нэгжийн стратеги төлөвлөлт.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цэрэнсүрэн Ч. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 65.290-2 Ц-96.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301476. Place hold
Ажиллагсадын ажлын идэвхийг өрнүүлэх зарим арга зам Магистрын ажил

Зохиолч: Агиймаа С. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 65.240 А-22.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302164. Place hold
Ажиллагсадын ажлын идэвхийг өрнүүлэх зарим арга зам Магистрын ажил

Зохиолч: Энхмаа Б. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 65.241 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301459. Place hold
Ажилчдын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл.- Магистрын ажил: Е340100

Зохиолч: Оюун-Өлзий Н. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 65.245 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304457. Place hold
Ажлын капиталын менежмент үр ашгийг дээшлүүлэх цогцолбор арга болох нь. - Магистрын ажил

Зохиолч: Отгонцэцэг Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.- Шифр: 65.013.5 О-53.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301078. Place hold
Актив пассивын хосолсон удирдлагад GАР менежметийг хэрэгжүүлэх ач холбогдол Магисртын ажил

Зохиолч: Бат-өлзий С. -- ЭЗС

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 65.290-2 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301589. Place hold
Аялал жуулчлалын бизнесийн удирдлагын зарим асуудал /Дорнод бүс нутагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зарим асуудлууд/.- Магистрын ажил

Зохиолч: Амарсайхан М. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 1997.- Шифр: 26.8г А-51.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30265. Place hold
Багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг боловсронгуй болгох зарим арга зам /Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн жишээн дээр/ Магистрын ажил: Е340100

Зохиолч: Цэцэгмаа Ц. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.497 Ц-97.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303193. Place hold
Байгууллага дахь ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах, боловсронгуй болгох Магистрын ажил: Е340100

Зохиолч: Булгантогтох Б. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.290-2 Б-72.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303308. Place hold
Байгууллага дахь хяналтын чиг үүргийн хэрэгжилтийг сайжруулах зарим арга замууд /Өрхийн эмнэлгийн жишээн дээр/.- магистрийн ажил

Зохиолч: Мөнхцэцэг Б. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 65.495/1/ М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302716. Place hold
Байгууллагад бизнес төлөвлөгөө боловсруулалтыг сайжруулах зарим асуудалд Магистрын ажил

Зохиолч: Даваажав Ч. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 65.290-2 Д-10.Төлөв: In transit (1). Place hold
Байгууллагад үр ашигтай урамшууллын системийг бүрдүүлэх нь.- Магистрын ажил

Зохиолч: Одмаа И.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.- Шифр: 65.290-5 О-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301011. Place hold
Байгууллагын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, тэдгээрийг тодорхойлох арга замууд.- Магистрын ажил

Зохиолч: Норолхоожав Ж. --

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2005.- Шифр: 65.290.2 Н-74.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301996. Place hold
Байгууллагын бизнес төлөвлөгөөний арга зүйн асуудал.- Магистрын ажил

Зохиолч: Хадхүү Б. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2003.- Шифр: 65.290-2 Х-14.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301325. Place hold
Байгууллагын өөрчлөлт, түүнийг удирдах нь.- Магистрын ажил

Зохиолч: Баясгалан А. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2003.- Шифр: 65.290-2 Б-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301326. Place hold
Байгууллагын өөрчлөлт, хөгжил.- Магистрын ажил

Зохиолч: Хишигдэлгэр Л. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 65.290-2 Х-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301474. Place hold
Байгууллагын өрсөлдөөний орчны судалгаа ба хандлага.- Магистрын ажил

Зохиолч: Сийлэгмаа Н. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 65.290-2 С-43.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302475. Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424