Электрон

Каталог

антропологи

| Номын нэр сонго:
Physical Anthropology and Archaeology

Зохиолч: Kottak C.P.

Хэвлэлийн газар: Америк 2006Шифр: 28.71/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (3). Байрлал: 12458. Place hold
Physical anthropology and archeology

Зохиолч: Jolly C.J; Plog F.

Дахин хэвлэлт: 4Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1987Шифр: 26.7+63.4/J-75.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1053. Place hold
Physical anthropology: the core

Зохиолч: Stein P.L; Rowe B.M.

Хэвлэлийн газар: Америк 1995Шифр: 28.7/S-82.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1495. Place hold
Principles of Physics

Зохиолч: Bueche F.J.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1988Шифр: 22.3/B-92.Төлөв: Гадаад фонд (3). Байрлал: 445. Place hold
Roundtable Viewpoints: Physical Anthropology.-

Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill/Higher Education, 2009.-Шифр: 28.71 R-83.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 14019. Place hold
The economic anthropology of the state. Monographs in economic anthropology. ¹11

Хэвлэлийн газар: Америк University press of America 1994Шифр: 65/T-44.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 9053. Place hold
The official Cambridge guide to IELTS for academic & general training Student's book with answers

Зохиолч: Cullen, Pauline; French, Amanda; Jakeman, Vanessa.

Хэвлэлийн газар: NY Cambridge University Press 2014Шифр: 81.2Eng C-94.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6020027. Place hold
The tapestry of culture: an introduction to cultural anthropology

Зохиолч: Rosman A; Rubel P.G.

Хэвлэлийн газар: Америк Random house 1989Шифр: 28.7/R-79.Төлөв: Гадаад фонд (7). Байрлал: 1482. Place hold
The tapestry of culture: An introduction to cultural anthropology

Зохиолч: Rosman A; Rubel P.G.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Америк MC Graw Hill 1995Шифр: 85.126/R-79.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 7983. Place hold
Window on Humanity: A Concise Introduction to Anthropology.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 4Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill, 2010.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 13807. Place hold
Window on humanity. A concise introduction to anthropology

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: secondХэвлэлийн газар: Boston. McGraw Hill, 2007Шифр: 60.7/7/ K-74.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1). Байрлал: 932285. Place hold
XIX-XX зууны зааг үеийн Монголын улс төр, эдийн засагт гарсан шинэ үзэгдэл.- Магистрын ажил

Зохиолч: Энхжин С. -- НУФ-Түүхийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1998 Шифр: 66 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30158. Place hold
XXI зууны монгол гэр бүл Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиолч: -- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар. Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль. Good neighbors Mongolia

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2017Шифр: 74.9(1)р Х 478.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2023247. Place hold
А.Бергсоны спиритуалист философийн онцлог Магистрын ажил

Зохиолч: Мөнх-Эрдэнэ Х.

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 87 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302461. Place hold
Агнистын гэгээ Өдөр тутмын ариусал

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Хэвлэлийн газар: УБ НЭПКО 2011Шифр: 86.35 А 22.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 5045999, 1021153. Place hold
Аж ахуйн нэгжийн албан татварын оновчтой хувийг тогтоох асуудал.- Диссертаци:310500

Зохиолч: Батсүх А.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2002.- Шифр: 65.261.4 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40166. Place hold
Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалт ба инновацийн үр ашгийн шинжилгээ.-

Зохиолч: Моломжамц Д; Жаргал Г.

Хэвлэлийн газар: УБ.: МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2015.- Шифр: 65.290-56 М-68.Төлөв: Цахим номын сан (1). Байрлал: 7509. Place hold
Ажиллагсадын ажлын идэвхийг өрнүүлэх зарим арга зам Магистрын ажил

Зохиолч: Агиймаа С. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 65.240 А-22.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302164. Place hold
Ажиллагсдын тэтгэврийн даатгалын сангийн бүртгэл тайлагнал Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиолч: Жанар Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 65.27 Ж-242.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306292. Place hold
Ажиллагчдын үнэнч байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е04130201

Зохиолч: Цолмон О. -- МУИС-БС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 65.240 Ц-76.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305706. Place hold
 <<    1  2  3  4  5  ...  28    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424