Электрон

Каталог

антропологи

| Номын нэр сонго:
Эрдэм шинжилгээний бичиг Археологи, Антропологи, Угсаатан судлал №1 (254)

Хэвлэлийн газар: УБ 2006 Шифр: 72+63.4(1) Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 70740, 5063219, 2019910. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг Антропологи, археологи, угсаатан судлал №1(287)

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 70460, 5038211, 2012851. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг Антропологи, археологи №1 (312)

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 70742, 5063233, 2019913. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг Антропологи, археологи №1 (344)

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 70743, 5063242, 2019912. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг №210(19) Антропологи-археологи, угсаатан судлал

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (14). Байрлал: 70386, 5030676, 2011389. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг Антропологи, археологи, угсаатан судлал №271 /2

Хэвлэлийн газар: УБ 2006 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). In transit (4). Байрлал: 70741, 5063227, 2019909. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг №20 (498) Философи, шашин судлал

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 72+86 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 70808, 5071918, 2022498. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг №265(35): Социологи

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 72+60.5 С 61.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (4). Байрлал: 70433, 5053704, 2012316. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг Боловсрол судлал №04(217)

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (9). Байрлал: 70402, 5031591, 2011544. Place hold
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Б.III(VI) Соёл урлаг судлалын сан хөмрөг. Бурханы шашин, нийгэм, хэл шинжлэлийн судалгаа

Зохиолч: Дулам С. -- СУИС. МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 71.0 Д 642.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 5072000, 2022595. Place hold
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, нийтлэл Б.2 Монголын улс төр,шашин, соёлын түүхийн судалгаа

Зохиолч: Болдбаатар Ж. -- МУИС. МСХ. МУИС-ийн профессорын эрдмийн өв

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 63.3(1) Б 547.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 5513134, 5071670, 2022276. Place hold
Эрсдэлийн менежментийн арга зүйн зарим асуудлууд.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цэвэгжав Б. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 65.290-2 Ц-92.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302351. Place hold
Эртний Грек, Ромын уран зохиол

Зохиолч: Галбаяр Г.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -ийн хэвлэх 2006Шифр: 82.3(0) Г 19.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (12), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (5). In transit (13). Байрлал: 5034722, 5034721, 1016770. Place hold
Эртний Түрэгийн язгууртны тахилын онгоны судалгааны зарим асуудлууд Түүхийн ухааны докторын зэрэг горилсон ажил F311700

Зохиолч: Мөнхтулга Ринчинхоролын. -- МУИС. ШУС. НУС Антропологи, археологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 63.4 М 816.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40700. Place hold
Эртний хот суурины дээврийн нүүр ваарны хэрэглэгдэхүүнээр он цаг тодорхойлох нь Магистрын ажил

Зохиолч: Дашдорж Б. -- НШУС-Археологи-Антропологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 63.4/1/ Д-39.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303688. Place hold
Эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтийг сайжруулах асуудал Магистрын ажил: Е340400

Зохиолч: Золзаяа Д. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 65.495 З-64.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303878. Place hold
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн бүрдэлт, зарцуулалтын тооцоо, бүртгэл Магистрын ажил: Е341400

Зохиолч: Энхсүрэн А. -- ЭЗС-Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 65.271 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303495. Place hold
Эрүүл мэндийн салбарын дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулах зарим асуудал: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е341401

Зохиолч: Отгонбаяр З. -- МУИС-БС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 65.053 О-53.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305891. Place hold
Эрх зүйн онол

Зохиолч: Баярсайхан Д.

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Хаш хэв 1995Шифр: 67.0 Б-38.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (35). Байрлал: 937583. Place hold
Эрх зүйн онол

Зохиолч: Баярсайхан Д. -- МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлХэвлэлийн газар: УБ Экитмо 2010Шифр: 67.0 Б 38.Төлөв: Нийгмийн ухааны ГНОФ (6), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6), Хууль зүйн Сургууль (39), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (3). In transit (2). Байрлал: 5049578, 5049571, 9310914, 2016292. Place hold
 <<    1  ...  25  26  27  28    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424